در حال بار گذاری

تینرها و پاک کننده ها

تینرها و پاک کننده ها

  • تینرهای رنگ ترافیک
  • تینرهای مرکب چاپ
  • پاک کننده های دستگاه
  • سایر

تجهیزات تنفسی
از محافظ های مناسب تنفسی استفاده کنید. مطمئن باشید که ماسک کاملا اندازه است و فیلتر آن را مرتب تعویض کنید

محافظت دست
بایستی مناسبترین نوع دست کش با مشاوره فروشنده که شما را از مدت زمان مفید بودن آن مطلع کند انتخاب شود. محافظت در برابر ابن مواد نیازمند توجه زیاد است. دست کشهای محافظ و عینک ایمنی در مواردی که خطر تماس مستقیم یا پاشش وجود دارد باید مورد استفاده قرار گیرد.

محافظت چشم
از کلاه ها یا پوششهایی که تمام صورت را بپوشاند استفاده کنید.

محافظت پوست
لباسهای مناسب جهت محافظت باید پوشیده شود.

سایر محافظت ها
محلول شستشوی چشم تهیه کنید. از هر گونه تماس مستقیم با پوست یا دستگاه تنفسی جلوگیری کنید.

میزان بهداشت
لباسهای آلوده را قبل از استعمال مجدد بشورید. بعد از هر شیفت کاری , قبل از غذاو سیگار دستها را بشویید. امکان حمام کردن را در محل کار ایجاد کنید.

ماندگاری و فعالیت (شیمیایی)
در مورد ماندگاری هیچ گونه مورد نگران کننده وجود ندارد.

اقدامات ضروری هنگام استفاده
توصیه های شرکت را قبل از استفاده بخوانید. بهداشت فردی مناسب توصیه می شود. دستها و قسمتهای آلوده را قبل از ترک محل کار با آب  و صابون بشوئيد.
در هنگام کار با محصول از خوردن, نوشیدن و سیگار کشیدن خودداری کنید.
جهت جلوگیری از تماس بیشتراز لباسهایی که به طور کامل بدن را محافظت کند استفاده کنید. محلولهای شستشوی چشم وتعبیه دوشهای اضطراری در محلی که این محصولها حمل می شوند را پیش بینی کنید.

اقدامات ضروری انبارداری
دور از گرماو جرقه و شعله باز آتش نگه داری کنید. در ظرفهایی که در آنها محکم بسته می شود و در محیط خنک و خشک با تهویه مناسب نگه داری شود.

  • طبقه بندی از لحاظ انبارداری
  • جز مایعات قابل اشتعال

روش استفاده از حلال شستشو
ابتدا غلطک ها را با مقداری آب تمیز نموده و پارچه ای را به حلال فوق آغشته کرده و بر روی غلطک و کلیشه دستگاه بکشید تا تمام منافذ موجود بر روی غلطک کاملاً تمیز شود . سپس دستگاه را مجدداً با آب بشویید . 
پیشنهاد می گردد در طول یکماه ، حداقل دو بار دستگاه را با این حلال تمیز نمایید .