در حال بار گذاری

مواد کمکی

  • ضد كف : در هنگام مصرف مركب فلكسوگرافي بر پايه آب در صورت مشاهده كف ، از ضد كف استفاده شود .
  • شل كن مركب : در هنگام مصرف مركب فلكسوگرافي بر پايه آب ، جهت پايين آوردن ويسكوزيته مركب مي توان از  شل كن استفاده نمود .
  • حلال شستشو : در سرويس دوره اي دستگاه چاپ ، استفاده از حلال شستشوي مارال پيشنهاد مي شود.